ספר  של הרב  מנחם מקובר    בנושא המשכן 

אוצר המשכן

ודע כי הסיפור בענין המשכן וכליו והחקירה בתכונת צורותיו ושיעור אורכן ורוחבן וקומתן אף על פי שאין בית המקדש קיים קיים מצווה גדולה היא , עד שמיים יגיע שכרה ….. שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונתשדל להבין פשוטן ונגליהם, על אחת כמה וכמה אם נזכה להשכיל אחד מרמזיהם . רבנו בחיי פרשת ויקהל .

אוצר המשכן הינו ספר אוצר של ידע בנושא מבנה המשכן וכליו ומהותו, החידוש בספר הזה הנו הן בביאור התמציתי המקיף והמסודר  והן בתמונות והתרשימים הנלווים המבוססים כולם על מודל תלת ממדי משוכלל , פרק מיוחד בספר עוסק  במחשבת המשכן והבנת המימד הפנימי שלו

 

הרב מנחם מקובר עוסק מיזה שנים בחקר המשכן והמקדש , מורה הוראה בעניין המשכן והמקדש, היה בעברו מנכ"ל מכון המקדש , בין ספריו הקודמים

אורו של מקדש , עולם המחשבה של המקדש , והלכות בית הבחירה לרמב"ם .

 

Pin It on Pinterest

Share This