פורים הוא הכנה לגאולה העתידה וכן שמחת פורים הוא הכנה לשמחה שתהא בעז"ה בזמן הגאולה העתידה , ולכן רמזו בזה חז"ל לתשות יין  בפורים בזמן הגלות כי שאדם שותה יין אז שוכח מצרותיו וזה  רמז לגאולה העתידה שבו לא יהיה צרות , כמו שכותב השפת אמת שנס פורים היה הכנה לבניית בית  המקדש השני כי ראה הקב"ה שעם ישראל בשפל המדרגה ורצה להרים את רוחם נתן להם את נס פורים כדי שרוחם תהיה גבוהה ויכולו לבנות את  בית המקדש השני שכידוע נס פורים היה בין בית ראשון לבית שני , ככה בעז"ה שמחת פורים שתהא לנו  השנה יהא הכנה לגאולה שלמה לבניית בית המקדש השלישי במהרה בימנו אמן.

Pin It on Pinterest

Share This