פורים ובית המקדש

פורים ובית המקדש

פורים הוא הכנה לגאולה העתידה וכן שמחת פורים הוא הכנה לשמחה שתהא בעז"ה בזמן הגאולה העתידה , ולכן רמזו בזה חז"ל לתשות יין  בפורים בזמן הגלות כי שאדם שותה יין אז שוכח מצרותיו וזה  רמז לגאולה העתידה שבו לא יהיה צרות , כמו שכותב השפת אמת שנס פורים היה הכנה לבניית...

Pin It on Pinterest