למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות

טעמים למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות א. התורה  נמשלה  לחלב , שכתוב דבש וחלב תחת לשונך ב. הלבן זה סימן לחסד , לרחמים ,כמו שכתוב אם יהיה חטאכם כשנים כשלג ילבינו , ג. החלב הלבן זה  סימן לטהרה , שהקב"ה מטהר אותנו בחג השבועות . ד. גבינה זה גמטיריה 70  שזה סוד ,רמז שנגלה...

Pin It on Pinterest